"МУГАЛИМДЕР ҮЧҮН УСУЛДУК КОЛДОНМО"

КИРИШYY

ИНТЕРНЕТ ТАРМАГЫ ЖАНА ИНТЕРНЕТ ТАРМАКТАГЫ КОРКУНУЧТАР ЖӨНҮНДӨ НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨР

. ИНТЕРНЕТТИ ЗОМБУЛУК КӨРСӨТКӨН ЭКСТРЕМИЗМДИ ЖАЙЫЛТУУ МАКСАТЫНДА КОЛДОНУУ

ИНТЕРНЕТ ТАРМАГЫНДАГЫ КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУ

ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА ТЕРРОРИЗМ ИДЕОЛОГИЯСЫН ТАРАТУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ИНТЕРНЕТ ТАРМАГЫНДАГЫ КОРКУНУЧТАРДАН КОРГОО ЫКМАЛАРЫ

КОРУТУНДУ